Inschrijfformulier
Mahjong Club Utrecht
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon
E-mail
Werkt het formulier niet? Dan opsturen naar:
Evert-Jan van der Kleij
Stobberakplantsoen 31
3544 TC UTRECHT

Contributie overmaken naar:
Bankrekeningnummer: NL48 INGB 0005822260
t.n.v. M.J.C. Hoeksteen van Utrecht
(€10 per maand)